Vurderings- og tilsynsnotat for Dagplejen

Faaborg-Midtfyn Kommune skal i følge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagpleje. I 2016-2017 er der gennemført en kvalitetsmåling.

Vurderings- og tilsynsnotat for dagplejen 2016-2017

Kvalitetsmålingen er et styringsværktøj, der skal sikre udvikling af fortsat høj kvalitet i dagplejen.

I konklusionen skal tilsynet vurdere hvorvidt institutionen har et tilfredsstillende eller mindre tilfredsstillende resultat. Den samlede vurdering er, at Dagplejen har et tilfredsstillende resultat.

Vurderings- og tilsynsnotat for Dagplejen 2016-2017 (åbner i nyt vindue)