Forældrebestyrelsen

Vi arbejder med at skabe et stærkt samarbejde med ledelsen i Dagplejen og skabe de bedste betingelser for børnene i dagplejen.

Luk alle
Åben alle

Det arbejder vi på

For os forældre i dagplejen, er det vigtigt at blive orienteret om vores børns hverdag og opleve synlighed fra dagplejekontoret.

Derfor arbejder vi I bestyrelsen arbejder vi med følgende områder:

 • principper
 • læreplaner
 • budgettet
 • hjemmesiden

Hvis du som forældre har emner som du ønsker at forældrebestyrelsen skal drøfte er du velkommen til at kontakte formanden for forældrebestyrelsen. 

Hvad laver bestyrelsen?

Bestyrelsen holder 6 møder om året, hvor de drøfter forskellige emner i en munter og åbensindet stemning. Uanset om emnerne er sjove eller alvorlige, er der altid en konstruktiv og respektfuld dialog.

Bestyrelsens vigtigste opgave er, at fastlægge principper og værdier for dagplejen. Derudover forsøger bestyrelsen at synliggøre deres holdninger ved at indsende høringssvar og aktivt tage del i den politiske debat ved skrive læserbreve og deltage i dialogmøder mm.

Bestyrelsen mødes enkelte gange mellem de planlagte bestyrelsesmøder, hvor de i mindre arbejdsgrupper arbejder med konkrete og praktiske problemstillinger, der bliver præsenteret for resten af bestyrelsen til næste bestyrelsesmøde.

Forældrebestyrelsen i Dagplejen arbejder med baggrund i en styrelsesvedtægt og forretningsorden, hvor mål og rammer er beskrevet.

Generalforsamling

På den årlige generalforsamling i april bliver der afholdt valg til bestyrelsen. 

Dagordenen indeholder som minimum følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Valg til bestyrelse
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Vil du prøve kræfter i bestyrelsen?

Hvis du har lyst til at blive en del af bestyrelsen er det eneste krav, at du har et eller flere børn indmeldt i Dagplejen, og at du bliver valgt til bestyrelsen på den årlige generalforsamling i april.

Det er selvfølgelig en fordel, hvis du brænder for at påvirke dit eget og andres børns fremtid, og at du gerne vil være med til at skabe det mest attraktive pasningstilbud til vores børn i fællesskab med dagplejere, teamledere og andre forældre.

Mød bestyrelsen

Forældrerepræsentanter

Navn

Område

Funktion

Telefon

E-mail

Camilla Thingholm Christiansen Espe Formand, 2 år 4216 6256 camillathingholm@hotmail.com
Line Straarup Berthelsen Årslev Næstformand, 1 år 6061 9161 straarup8@gmail.com
Judith Christensen Ryslinge Medlem, 2 år 4233 7933 judith-lover@hotmail.com
Ingeborg Nielsen Nr. Søby 1. suppleant, 1 år 2155 6288 ingeborg.nielsen@hotmail.com
Jesper Olsen Ringe 2. suppleant, 1 år 5155 5124 jesper240186@gmail.com
Tine Kær Lundsgaard V. Åby Medlem, 1 år 6013 2164 tine.k.kristensen@gmail.com
Chrestina Halager
Thomsen
Kværndrup Medlem, 1 år 6160 4606 chrestina.thomsen@gmail.com

Personalerepræsentanter

Navn

 

Funktion

Carina Harries Andersen   Konstitueret Områdeleder
Pernille Mørk Josiasen   Teamleder, Referent
Dorte Schlander Nielsen Dagplejer Medlem, 1 år
Marianne L Hedegaard FTR Medlem, 2 år
Anja Schulz Mikkelsen Dagplejer 1. suppleant, 1 år
Maria Lindkvist Hansen Dagplejer 2. suppleant, 1 år

Principper for dagplejens arbejde

Principper for Dagplejens arbejde

Bestyrelsen fastsætter de overordnede principper for dagplejens arbejde. Bestyrelsen har udarbejdet tre principper:

1. Nærværende og engagerede dagplejere:

Børn og forældre i Dagplejen møder anerkendende og imødekommende dagplejere.

Derfor prioriterer vi:

 • At der er et stort fokus på dagplejernes trivsel samt fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
 • At der er rolige morgener i Dagplejen, hvor der er tid til det enkelte barn og dialogen med forældrene.
 • At dagligdagen bærer præg af tryghed, genkendelige rutiner og at det enkelte barns behov imødekommes.
 • At der om eftermiddagen er tid til at fortælle forældrene om barnets dag.

2. Det sunde børneliv:

Børn i Dagplejen møder dagplejere, der prioriterer udeliv, bevægelse, mad og måltider.

Derfor prioriterer vi:

 • At der er tid til måltiderne i Dagplejen, og at der er fokus på stemningen og det sociale liv under måltiderne.
 • At børnene får mulighed for at deltage i madlavning, borddækning og oprydning i Dagplejen.
 • At alle dagplejere har materialer til rådighed, der understøtter et aktivt udeliv såsom ladcykler, løbecykler, sandkasser, gynger og motorbarnevogne.
 • At alle børn så vidt muligt kommer ud hver dag.

3. Børnefællesskaber og dannelse:

Børn i Dagplejen rustes til at leve i en foranderlig verden, lærer at være nysgerrige på mennesker omkring sig og knytte venskaber.

Derfor prioriterer vi:

 • At der er tid til børnenes egen leg samt den fælles leg med dagplejers deltagelse.
 • At dagplejeren prioriterer nærheden i sin børnegruppe samt samvær med andre dagplejere og legestuegruppen.
 • At børnene bliver præsenteret for forskellige læringsmiljøer herunder musiske, kreative og kulturelle oplevelser.

Nyhedsbrev fra formanden

Nyhedsbrev fra den nye formand 2021

Hej alle

Jeg blev formand for forældrebestyrelsen i september og vil lige præsentere mig selv for jer. Det er ved at være noget tid siden, at bestyrelsen har givet lyd fra sig, men vi har bestemt ikke siddet stille.

Jeg hedder Mette Lykke og bor i Årslev sammen med min kæreste og vores to børn, hvoraf den ene går i dagpleje. At være medlem af bestyrelsen er meget spændende. Vi får indblik i vores børns hverdag på en måde, som vi ellers ikke ville gøre. Det er spændende at være i dialog med både andre forældre, ledelsen i dagplejen, dagplejere og politikere. Det giver nogle gode debatter omkring, hvordan vi kan gøre dagplejen endnu bedre, end den allerede er i forvejen.

Tak til de er jer, som har taget jer tid til at svare på det spørgeskema, der har været sendt ud. Det har jeg kigget på sammen med ledelsen og valgt nogle fokusområder ud, som dagplejen starter med at kigge på. Husk at være nysgerrig på jeres børns hverdag. Jeres dagplejer vil med glæde fortælle, hvad de går og laver og hvorfor - ofte ligger der en masse pædagogiske tanker bag ved noget, der for os måske ligner helt simple aktiviteter.
Spørgeskemaet er en god måde at skabe fokus på det, som fylder for forældre og medarbejdere. Et tema til et af de dialogmøder, jeg har deltaget i, har ligeledes været kvalitet, så der er stor fokus på, at skabe de pasningsmuligheder, som I ønsker.

Så har vi selvfølgelig snakket en del om Corona det sidste lange stykke tid. Smitten stiger igen, og jeg er blevet kontaktet af bekymrede forældre, der ikke er helt trygge ved at sende deres børn i legestue, hvor de skal mødes med en masse andre børn. Vi har haft det oppe i bestyrelsen, og dagplejen følger regeringens retningslinjer og lukker ikke ned, men passer selvfølgelig rigtig godt på jeres børn.

Så er det også ret nyt, at dagplejen er kommet i AULA. Så hold øje med informationer der og referater fra bestyrelsen.

Der har været megen snak omkring kaos omkring gæstepasning i dagplejen. En del af bestyrelsesarbejdet går på at råbe politikerne op, når der er noget, vi ikke er tilfredse med. Vi fik lavet et godt skriv omkring vores bekymringer for både børn og dagplejere omkring manglende gæstepasning, og det lader til, at politikerne har lyttet og prioriterer nu, at kommunen får gæstehuse, så vores børn får en fast base, når de ikke kan være hos deres dagplejer. Det glæder mig helt vildt, at vi kan være med til at skabe fokus på og faktisk være med til at ændre noget. Det viser, at det er vigtigt arbejde, vi laver.

Det var lige lidt om, det vi har snakket om den sidste tid.

Jeg er meget lydhør, hvis I har noget, I gerne vil have, at jeg tager med til et bestyrelsesmøde. Ingen ønsker eller forventninger er for små til at komme med.

Så skriv endelig til mig på mettelykkehansen@gmail.com

Jeg glæder mig til at møde jer til generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Mette Lykke Hansen

Vigtige datoer

Bestyrelsesmøder i ´24/25

11. april- konstituerende møde 

29. april 

03. juni

14. august

08. oktober

28. november

22. januar 2025

5. marts 2025

Generalforsamling

10. april 2025

Kursus 

16. maj 2024

 

 

 

 

Forretningsorden og styrelsesvedtægt

Her kan du finde information om forældrebestyrelsens forretningsorden og styrelsesvedtægt.

Åbn ´Regler for bestyrelsesarbejdet" for at læse dokumenterne. 

Referater fra bestyrelsesmøder

Indhold kommer her :)

Spørgsmål? Kontakt os

Formand Camilla Thingholm Christiansen


Telefon: 4216 6256

E-mail: camillathingholm@hotmail.com