Skriv dit barn op

Læs mere om hvordan du skriver dit barn op i dagpleje og få svar på dine spørgsmål om frister, optagelse og priser.

Ønsker du at skrive i barn op i dagpleje?
Har du spørgsmål om plads i dagplejen, om tilskud el andre emner?
Kontakt pladsanvisningen på telefon 72 53 32 33.

Skriv dit barn op til pasning i dagplejen via Digital Pladsanvisning eller Borger.dk. Her kan du også se dit barns placering på venteliste, ændre pasningsønsker eller udmelde det.

Luk alle
Åben alle

Skriv dit barn op til pasning i dagplejen

Hvornår kan jeg skrive mit barn op?

Sådan skriver du dit barn på venteliste

Du skal skrive dit barn på venteliste til en kommunal dagpleje via digital pladsanvisning.

Hvornår kan jeg skrive mit barn på venteliste?

Du kan skrive dit barn på venteliste, når du har født. Når du logger på digital pladsanvisning, skal du vælge fanebladet med dit barns cpr. nr.

Hvilken anciennitetsdato har mit barn?

Anciennitetsdatoen i Faaborg-Midtfyn Kommune er barnets fødselsdato.

Hvornår bliver jeg tilbudt en dagplejeplads til mit barn?

Du kan forvente at modtage et skriftligt tilbud om dagplejeplads cirka 2 måneder og senest 1 måned før dit barn skal starte i dagpleje. Du bliver kontaktet af pladsanvisningen cirka 2½ måned før behovsdato, hvor vi spørger ind til, hvilke behov og ønsker du har.

Kan jeg ønske én bestemt dagplejer?

Når du skriver dit barn på venteliste, skal du skrive dit barn på venteliste til én eller flere specifikke dagplejere, men du er ikke garanteret en dagplejeplads hos én af de ønskede dagplejere. I så fald der ikke er ledig plads hos de ønskede dagplejere, vil du blive tilbudt en anden dagplejeplads så tæt på bopæl, som det er muligt.

Regler for optagelse

Anciennitetsdato og opskrivning til dagtilbud

Ændret praksis den 1. januar 2022.

Denne information er relevant for dig, som ønsker et kommunalt dagtilbud til dit barn. Af hensyn til anciennitetsdatoen og dit barns placering på ventelisten, anbefaler vi, at du så hurtigt som muligt skriver dit barn på venteliste til dagtilbud både på 0-2 års området og på 3-6 års området. Har du allerede skrevet dit barn på venteliste til dagtilbud, skal du blot se bort fra denne information.

Dit barns anciennitetsdato

Anvisning af pladser til dagtilbud sker efter anciennitet.

Anciennitetsdatoen er ansøgningsdatoen, hvor du skriver dit barn på venteliste til et alderssvarende dagtilbud. Hvis du flytter til Faaborg-Midtfyn Kommune, og dit barn er skrevet på venteliste til et alderssvarende dagtilbud i nuværende bopælskommune, kan du overføre anciennitetsdatoen. Du skal dokumentere anciennitetsdatoen ved at fremsende et anciennitetsbevis fra nuværende bopælskommune. Dét barn, der har stået på venteliste i længst tid til et konkret dagtilbud, er det barn med den bedste anciennitetsdato.

Der er en pasningsgaranti på 3 måneder fra opskrivningstidspunktet eller fra den dato, hvor du ændrer din opskrivning.

Bemærk at ændring af anciennitetsdato træder i kraft den 1. januar 2022. For alle børn, der er skrevet på venteliste til dagtilbud før den 1. januar 2022, vil det fortsat være barnets fødselsdato, der er anciennitetsdatoen.

Skriv dit barn op

Du kan skrive dit barn på venteliste, når du har født. Når du skal skrive dit barn op til kommunale dagtilbud, skal du logge på Digital Pladsanvisning - Læs mere her.

  • Dagtilbud på 0-2 års området er enten dagpleje eller vuggestue.
  • Dagtilbud på 3-6 års området er børnehave.

Når du skriver dit barn op til kommunale dagtilbud, kan du ønske bestemte pladser. Du kan læse mere om de kommunale dagtilbud på kommunens hjemmeside: Børnepasning (fmk.dk)

Du er velkommen til at kontakte Pladsanvisningen, hvis du har spørgsmål til anciennitetsdato eller opskrivning. Du kan kontakte Pladsanvisningen på telefon 72 53 32 33 eller sende en sikker mail. 

Priser

Pris, forældrebetaling og tilskud


I 2024 koster en dagplejeplads 2.990 kr. Juli måned er gratis. Hvis du har en digital postkasse, vil du modtage din opkrævning der.

Du kan få søskendetilskud, hvis du har mere end et barn, der går i dagtilbud eller i kommunal SFO. Du betaler fuld pris for familiens dyreste plads. På de efterfølgende pladser er der 50% i søskendetilskud. Du får automatisk søskendetilskuddet.

Du kan ikke få søskendetilskud til friskole SFO.

Her kan du læse mere om søskendetilskud.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med opskrivning til dagpleje, er du velkommen til at kontakte Pladsanvisningen.

Hvis du har spørgsmål til dagpleje, eller er dit barn indmeldt i dagpleje, er du velkommen til at kontakte dagplejekontoret på telefon 72 53 43 00.

Spørgsmål? Kontakt os

Dagplejen

Østerågade 40
5672 Broby

Telefon 72 53 43 00

Skriv sikkert til os

Telefontider

Man-fredag kl. 10.00-12.00

Pladsanvisning

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon 72 53 32 33

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os 
(Virksomhed)

Telefontider

Mandag kl. 8.00 - 12.00
Tirsdag kl. 8.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag kl. 12.00 - 16.30
Fredag kl. 8.00 - 12.00