Dagplejebiblioteker

I flere af vores legestuer i Dagplejen er der indrettet Dagplejebiblioteker med bøger fra biblioteket.

Dagplejebiblioteket består også af nogle røde bogposer, som dagplejerne kan tage med hjem og kigge i sammen med børnene.

Formålet med Dagplejebiblioteket er, at alle børn får kendskab til bøger ved at have mange forskellige bøger omkring sig, som de selv kan bruge og at børnenes sproglige udvikling styrkes ved, at dagplejerne laver dialogisk læsning. Bøgerne og bogposerne bliver skiftet én gang om året, så der kommer nye spændende bøger at kigge i.

Dagplejen har prioriteret at lave Dagplejebiblioteker i de områder, hvor dagplejerne bor langt fra et bibliotek. I 2019 og 2020 er der Dagplejebiblioteker i legestuerne i Allested, Brobyværk/Nr. Broby, Horne, Kværndrup og Nr.Søby.