Sproglig udvikling

Dagplejen har fokus på dit barns sproglige udvikling, da forskning viser, at de sproglige grundsten bliver lagt meget tidligt.

Udvikling af dit barns sprog

Alle børn fødes med forudsætninger for at udvikle et sprog, men de er afhængige af voksne, der skaber de bedst mulige rammer for at sproget kan blomstre. I Dagplejen ved vi, at den udvikling starter tidligt!

Alle vores dagplejere uddannede i at skabe understøttende sprogmiljøer for børnene. Vi bruger den nyeste forskning på området til hele tiden at blive bedre.

I dagplejens lille miljø har vi de bedste rammer for at have masser af gode samtaler - der er tid og ro til dit barn.

Vi er hurtige til at hjælpe de børn, der har brug for, at vi gør et ekstra indsats for at hjælpe deres sprog på vej, fordi vi ved, at jo hurtigere vi gør noget, jo bedre muligheder giver vi barnet.

Alle vores dagplejere arbejder med dialogisk læsning som metode til sprogstimulering, og der er bøger i børnehøjde i alle dagplejehjem.

Dagplejebiblioteker

Dagplejen har også prioriteret at indrette Dagplejebiblioteker i flere af vores legestuer med bøger fra biblioteket, så alle børn har adgang til mange forskellige bøger.

Her kan du læse mere om Dagplejebiblioteker