Overgang til børnehave

For at sikre "den røde tråd" gennem dit barns liv, læring og udvikling afholder dagplejer en afslutningssamtale med dig for at skabe en optimal og tryg overgang til børnehaven for dit barn.

Afslutningssamtale i Dagplejen

Dagplejen og institutioner arbejder tæt sammen om overgangen med fokus på dit barns udvikling inden for sprog, motorik, personlige og sociale kompetencer.

Du bliver derfor tilbudt en afslutningssamtale sammen med din dagplejer. Afslutningssamtalen foregår ca. 3 måneder før dit barn starter i børnehave. Du og din dagplejer udfylder en overgangsbeskrivelse, som du afleverer i dit barns børnehave. Du og din dagplejer aftaler, hvornår I holder samtalen - dog helst i middagsstunden, så der er roligt, rart og rum for en god samtale. Du kan forvente at samtalen varer max 1 time.

I 2015 startede arrangementet åben lågedag.

Åben lågedag er et samarbejde mellem Dagplejen og daginstitutionerne. Åben lågedage skal forberede dagplejebørnene på livet som børnehavebørn.

Her kan du læse mere om åben lågedage (åbner i nyt vindue)