Læreplan

For at sikre dit barns alsidige udvikling, skal Dagplejen - som alle andre institutioner, arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan.

Dagplejen vægter dit barns udvikling og læring højt

Alle vores dagplejere er særligt uddannede i at skabe udviklende læringsmiljøer for alle børn. Din dagplejer arbejder systematisk og målrettet med dit barns udvikling og læring gennem pædagogiske aktiviteter, som både tager afsæt i børnegruppens sammensætning og det enkelte barns ressourcer og behov. I Dagplejens pædagogiske læreplan giver vi dig et indblik i, hvordan vi løbende arbejder med at skabe en tryg, anerkendende og lærerig børnekultur, som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.

 

Din dagplejer beskriver sit arbejde i en læringsmodel, som er dagplejerens arbejdsredskab med at understøtte dit barns udvikling.