Læreplan

For at sikre dit barns alsidige udvikling, skal Dagplejen - som alle andre institutioner, arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan.

Dagplejen vægter dit barns udvikling og læring højt

Alle vores dagplejere er særligt uddannede i at skabe udviklende læringsmiljøer for alle børn. Din dagplejer arbejder systematisk og målrettet med dit barns udvikling og læring gennem pædagogiske aktiviteter, som både tager afsæt i børnegruppens sammensætning og det enkelte barns ressourcer og behov. I Dagplejens pædagogiske læreplan giver vi dig et indblik i, hvordan vi løbende arbejder med at skabe en tryg, anerkendende og lærerig børnekultur, som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.

 

Din dagplejer beskriver sit arbejde i en læringsmodel, som er dagplejerens arbejdsredskab med at understøtte dit barns udvikling.

Præsentation af læringsstjernen

Dit barn skal udvikle sig indenfor 6 områder eller temaer, som er beskrevet i en læringsstjerne. De 6 temaer er:

  • Personlig udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sproglig udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Kulturelle værdier
  • Natur og naturfænomener

Her kan du se en gennemgang af læringsstjernen.