Åben lågedage

Åben lågedage er en del af Dagplejens faglige og systematiske arbejde med børnene.

Åben lågedage - den røde tråd i overgang til børnehave

Åben lågedagene startede i 2015. Formålet med åben lågedagene er, at forberede dagplejebørnene på opstart i daginstitution ved at øge deres kendskab og fortrolighed til livet som børnehavebørn.

Åben lågedage er et samarbejde mellem Dagplejen og daginstitutionerne, hvor alle dagplejere og deres dagplejebørn, besøger én daginstitution 3 gange om året. 

Tilbagemeldinger fra dagpleje og daginstitutioner viser:

  • At mange dagplejebørn både har udviklet et større kendskab og et positivt tilhørsforhold til livet i en daginstitution.
  • At der har været afholdt strukturerede lege- og læringsaktiviteter for både dagpleje- og børnehavebørn, som har stimuleret børns læring og udvikling.
  • At dagplejerne har følt sig velkomne og har haft mulighed for faglig sparring.
  • At samarbejdet og kontakten mellem dagplejere og daginstitutioner er styrket flere steder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der er planlagt 3 åbenlågearrangementer i 2020:

  • Torsdag d. 22. april
  • Tirsdag d. 9. juni
  • Onsdag d. 9. september

Åben lågefilm

Her kan du se en lille video, der fortæller om åben lågedagene