Tilsyn i Dagplejen

De pædagogiske supervisorer fører tilsyn og supervision hos hver enkelt dagplejer og er ansvarlige for den pædagogiske udvikling i Dagplejen.

Dagplejen har udviklet et tilsynskoncept til dagplejens lovpligtige uanmeldte og anmeldte tilsyn.

Formål:

Tilsynet sker i henhold til Dagtilbudsloven § 5. Tilsynet skal sikre:

 • At dagplejens praksis, såvel i hjemmet som i legestuen, er i overensstemmelse med både lovgivning, læreplanen, den sammenhængende børnepolitik, handleguide, samt dagplejens aftalemål for indeværende år.
 • At dagplejeren har de fornødne kvalifikationer til udførelsen af opgaverne
 • At metoder, aktiviteter mv., sker indenfor forsvarlige og betryggende rammer.
 • At dagplejeren formår at etablere en anerkendende og kærlig relation med de enkelte børn.

Rammen:

Tilsynet foregår i dagplejehjemmet fra kl. 10 – 13. Der er 3 faser i tilsynet:

 1. Dialogen
 2. Referatet som den pædagogiske supervisor udarbejder på baggrund af dialogen.
 3. Fælles opsamling, så der er enighed om referatet.

Metode:

 • Skemaet udfyldes på hvert tilsynsbesøg.
 • Den pædagogiske supervisor mailer skemaet til dagplejeren, når tilsynsbesøget er afsluttet. Den pædagogiske supervisor og dagplejer har dermed alle tilsynsskemaer elektronisk.
 • Det udfyldes ét skema ved tilsynsbesøg i hjemmet ved hvert tilsyn, ét andet skema ved tilsyn i legestuen som udfyldes en gang pr. år.

 Dagplejen skal gennemføre følgende tilsyn årligt:

 • 5 tilsynsbesøg fordelt mellem dagplejehjemmet og legestue. Det ene tilsynsbesøg i dagplejehjemmet er uanmeldt.