Tina Ørbæk

Årslev

Tina Ørbæk

Hverdagen

I min dagpleje er I altid velkomne.

Jeg lægger stor vægt på, at børnene går herfra med en god fyldt rygsæk, så de er klædt på til deres videre færden, når de forlader dagplejen.

Jeg er nærværende, omsorgsfuld - hos mig er der plads til alle. Jeg lægger stor vægt på en god og åben dialog omkring jeres barn.

I min dagpleje vægter jeg sprog og sang meget højt. Vi læser i bøger, synger og øver rim og remser. Jeg er meget kreativ, så vi bruger meget tid på at børnene lave ting, som de selv får kreeret.

Vi er meget ude i vores dejlige have. Jeg har en dejlig have, der byder på gode motoriske udfordringer - i form af små bakker.

Lige nu er vi meget optaget af sproget i min børnegruppe. Jeg understøtter deres sproglige udvikling med dialogisk læsning. Vi læser bøger, snakker om det vi ser i bogen, og ord på. Vi øver også sprogforståelse, og det at kunne koble fx de rigtige dyrenavne til de rigtige dyr/dyrelyde.

Børn i dagplejens aldersgruppe nyder stor gavn af gentagelser. Jeg tilrettelægger hverdagen, så børnene ved, hvad der skal ske. Vi har dog altid mulighed for at gribe nuet, hvis lejligheden måtte byde sig til at ændre planen og være spontan.

Om mig

Min familie består af min forlovede Kent. Sammen har vi Ann-Sofie fra 2011. Jeg har også to store piger - Cecilie fra 2000 og Nicoline fra 2002. De bor ved mig hver anden uge.

Vores hjem er selvfølgelig røgfrit. Vi har katte, der er både inde og ude katte, samt et lille akvarie. Derudover, har vi to kaniner, som dagplejebørnene er meget glade ved. Vi går med tanker om, at anskaffe os nogle høns, men dette er endnu ikke ført ud i praksis.

Uddannelse og kurser

Jeg har dagplejens grunduddannelse, psykologi kursus og selvfølgelig førstehjælp, hvilket bliver repeteret efter gældende regler. Jeg har senest gennemført kompetenceudvikling i pædagogisk læreplansarbejde.

Jeg er uddannet salgsassistent, men har arbejdet som dagplejer siden sommeren 2000.

Spørgsmål? Kontakt os

Tina Ørbæk

Engkrogen 10

5792 Årslev