Sarah Vinding Barslund

Nr. Søby

Hverdagen

Jeg glæder mig rigtig meget til at byde jer og jeres barn velkommen i et åbent og varmt hjem:-)

Hos mig vil jeres børn få en masse omsorg, nærvær, tryghed og anerkendelse. Jeg tror på, at børn udvikler sig bedst i et trygt miljø, hvor tilknytning og nærvær er det vigtigste - Og jeg har altid øje for det enkelte barn, så jeg sikrer, at barnet trives og udvikler sig i dagplejen hos mig.

Jeg gør meget ud af, at hverdagen er genkendelig og med faste rutiner. Jeg er meget anerkendende, og jeg vægter at skabe et positivt miljø, hvor der er plads til nærhed, omsorg, ro, tryghed og sproglig opmærksomhed. Jeg har fokus på barnets udvikling af selvhjulpenhed, dette sker ved at lade barnet få lov til at være en del af de hverdagsopgaver, der naturligt opstår.

Derudover vægter jeg et godt og respektfuldt forældresamarbejde, hvor der er tillid og tryghed til en dialog omkring barnets trivsel og udvikling - jeres barn er det vigtigste.

Jeg har en ladcykel, som vi vil bruge i hverdagen, hvor vi vil køre på små ture. I hverdagen vil jeg tage udgangspunkt i dagplejens 6 læreplanstemaer. Vi vil tage en tur i skoven, på legepladsen eller være i mit dagplejehjem, hvor der er plads til at kunne lege, hoppe, synge og udfolde sig.

Om mig

Jeg bor i et roligt villakvarter sammen med min mand Jesper og 3 børn. Sophia årgang 2008, Sofus Emil årgang 2015 og Sigurd årgang 2016 - samt vores meget rolige kat Chili.

Uddannelse og kurser

Jeg er uddannet pædagog og social- og sundhedsassistent og har erfaring både inden for normal og special- området. Derudover brænder jeg for at arbejde med de helt små børn. Jeg har stor erfaring med allergi børn og deres behov. Af kurser og efteruddannelse har jeg: Tidlig opsporing, sprogvurdering og dansk som andet sprog.

"Nogle gange... fylder de mindste ting mest i dit hjerte". - Peter Plys

Spørgsmål? Kontakt os

Sarah Vinding Barslund

Gammelgårdsvej 66

5792 Årslev