Marie Erbe

Årslev

Ellen Marie Erbe

Hverdagen

Kom og se verden i børnehøjde. Hos mig er der højt til loftet og der skal være plads til alle for som jeg siger : kom som du er og bliv den du er.

Hos mig er legen vigtig, for ved legen bliver børnene bedre til fordybelse, koncentrationsevne, hengivelse og styrker livsglæden.

Jeg reflektere over om jeg forstyrre legen eller om jeg bidrager til børnenes leg.
Børnenes leg kommer indefra og de udforsker sig selv, bliver klogere på deres egne følelser igennem leg.
Jeg er åben og deltagende som den voksne. Jeg er bevidst om det jeg gør og siger og ser børnene hvor de er, her og nu.

Jeg griber nuet i forhold til den gruppe jeg har i dag.

Jeg guider børnene i at udvikle sig motorisk. Tøj af og på. Kravle op og ned og får dem til at spejle sig i hinanden. Jeg opmuntre børnene til at kunne selv.

Sprogligt sætter jeg ord på, gentager og udvider deres sprog, i den levende og udviklende pædagogik. Jeg sætter ord på børnenes handlinger, så har børnene nemmere ved at kommunikere
Jeg er lydhør, nærværende og god til at skabe ro.

Jeg inddrager børnene i hverdagen, de elsker at hjælpe til, de bliver stolte, glade og får selvtillid og det skaber mere nærvær og samvær blandt børnene.
Jeg støtter børnene indefra og forsøger ar forstå og genkende deres følelser.

I forældresamarbejde er det vigtig at vi har en god dialog og jeg spørger indtil jeres barn, jeres liv, hverdag og rutiner. Jeg er anerkende med at vi kan have forskellige relationer og ser forskelligt på tingende.

I skal vide at jeg elsker den personlige udvikling, ved mig selv i den levende og udviklende pædagogik. Nyder at arbejde med børnene og skabe glæde, trivsel, tryghed, hygge og omsorg og høre deres smittende latter.

Om mig

Jeg er årgang 1970. Privat er jeg gift med Søren og sammen har vi Camilla og Charlotte, som nu er to voksne piger. Derudover er min mand og jeg er blod-, plasma-, og stamcelledoner.

Uddannelse og kurser

Jeg er oprindeligt uddannet blomsterdekoratør. Jeg startede som dagplejer november 1995, hvor af jeg har taget 1 årig pædagogisk grunduddannelse.

Spørgsmål? Kontakt os

Ellen Marie Nørgaard Erbe

Granparken 29

5792 Årslev