Malene Hjorth Berthelsen

Årslev

Malene Hjorth Berthelsen

Hverdagen

I min dagpleje får jeres barn en rolig men spændende hverdag fyldt med kærlighed, tryghed og omsorg. Her hos mig er der hjerterum og plads til at børnene kan udfolde sig - både inde og ude. Jeg lægger stor vægt på de forskellige behov, børnene har. Jeg møder dem i nuet, lige der hvor de er.


Dagplejens pædagogiske læreplaner er en naturlig del af hverdagen i min dagpleje. Jeg vil derfor tænke sociale kompetencer, krop og bevægelse, kulturelle udtryksformer og værdier, sproglig udvikling, naturen og barnets alsidige personlige udvikling ind i hverdagens aktiviteter. Hverdagen i min dagpleje bliver derudover tilrettelagt ud fra børnenes behov samt den alder børnene nu har. Gennem leg og læring hjælper jeg jeres barn til at blive en selvstændig person.

Jeg lægger stor vægt på udelivet, så vi vil, så vidt det er muligt, opleve naturen på tæt hold hver dag. Vi bruger kroppen og styrker motorikken. Det kan være leg i haven, en tur i skov, på legepladsen og andre ture ud i det blå. Naturen er den bedste legeplads.

Om mig

Jeg har været dagplejer siden 2017 og er årgang 71. Jeg er opvokset i Årslev/Sdr.Nærå. Jeg bor sammen med mine store piger, som er født i 1999 og 2003. Derudover består vores familie af 2 katte og 1 hund.

Jeg er oprindelig uddannet engros assistent, og har arbejdet inden for flere forskellige brancher. Jeg har blandt andet arbejdet i en børnehave og har 4 års erfaring som dagplejer i den gamle Årslev Kommune.

Derudover sidder jeg i bestyrelsen i Lokalrådet, fordi jeg gerne vil være med til at formidle og have en stemme i vores fantastiske område.

Uddannelse og kurser

  • Førstehjælp
  • Dagplejeuddannelsens grundmodul
  • Tidlig opsporing og indsats
  • Forældresamarbejde

Spørgsmål? Kontakt os

Malene Hjorth Berthelsen

Møllehøjvej 64

5792 Årslev