Laila Eigaard Andersen

Allested-Vejle

Laila B E Andersen

Hverdagen

Velkommen i min dagpleje :)

Hos mig er der masser nærhed, tryghed og masser af kærlighed / omsorg til jeres barn. Jeg lægger vægt på ro og stabilitet, fordybelse, faste rutiner og genkendelighed i hverdagen.

Jeg tager udgangspunkt i de 6 temaer i læreplanen. Det vil jeg sikre ved at inddrage jeres barn i leg, kreativitet, motoriske bevægelser, selvhjulpenhed, udfordring og støtte. De skal lære at yde respekt og omsorg for hinanden samt påskønne hinanden.

Vi bruger meget tid på sang og musik, højtlæsning og billedbøger, da det er vigtigt for barnets sprog- og sanselige udvikling at lytte, pege og snakke om hvad vi ser og læser.Vi vil have en masse hyggestunder med sjov og ballade, hvor knus og kram også vil være en del af jeres barns hverdag.

Her i dagplejen er vi meget ude. Vi nyder naturen og bruger den så meget vi kan. I sommerens løb høster vi de grøntsager, der er i vores drivhus. Vi nyder processen i at vande, plukke og spise grøntsagerne.

Jeg ser frem til et godt forældresamarbejde med jer. Ud fra mine erfaringer, ved jeg, at hvis I er trygge ved aflevering og mig, er det også nemmere for jeres barn at falde til. Jeg ønsker, at vi får en god start og et godt samarbejde omkring jeres barn, hvor vi kan have en åben og ærlig dialog, så jeres barn får den bedste start i min dagpleje.

Jeg glæder mig rigtig meget til at tage imod jer og jeres barn :)

Om mig

Jeg er en frisk pige årgang 76. Jeg er gift med Jesper og har 3 skønne børn, der alle bor hjemme. I dagplejen har vi også 2 hunde, Bella og Kenzo, som børnene har stor glæde af.

Uddannelse og kurser

Jeg har været dagplejer siden 2005. Jeg har løbende deltaget i kurser, der vedrører børn blandt andet et kursus om for tidligt fødte børn, da det har stor interesse. Jeg har passet da nogen for tidligt fødte børn, så jeg har god erfaring på dette område.

Senest har jeg gennemført kompetenceudvikling i pædagogisk lærerplansarbejde og har derudover været til samtlige foredrag inden for det pædagogiske område.

Spørgsmål? Kontakt os

Laila B. E. Andersen

Fangelvej 18

5672 Broby