Helle Dyrehauge Nielsen

Ringe

Hverdagen


Velkommen hos mig, jeg glæder mig til at tage imod jeres barn.

Jeg ser på det enkelte barn og dets ressourcer, og sammen med børnegruppen skaber vi en tryg og genkendelig hverdag, hvor børnene lære at det er ok at være den man er, og samtidig indgå i en gruppe, hvor vi tager hensyn til hinanden, hjælper, trøster, venter osv

Vi er ude i al slags vejr, på egen legeplads, besøger andre legepladser i området, tur til søen, leg på fodboldbanen eller i skoven. Vi besøger andre dagplejere og deres børn. Vi deltager i kulturelle arrangementer. Jeg har min egen ladcykel, så vi har mulighed for at komme “lidt længere ud i verden”. Vi har osse dage, hvor vi bare er til afslapning, ro og fordybelse på legeværelset.

Dagen foregår i et tryghedsskabende, omsorgsfuldt og nærværende læringsmiljø, og med udgangspunkt i gruppens sammensætning af børn og alder.

Jeg lægger vægt på:

  • åben og ærlig dialog, så vi sammen kan skabe de bedste forudsætninger for barnet
  • at have fokus på barnets sociale, sproglige og motoriske kompetencer samt på det enkelte barns trivsel
    at vi så vidt muligt er ude hver dag
  • at spisesituationen skal være rolig og hyggelig – at vi sidder sammen til alle er færdige og får nogle gode snakke
  • at hvert barn bliver set og hørt
  • at være med til at gøre barnet selvhjulpen/selvstændig, inden det skal videre til børnehaven
  • at barnet skal have en tryg hverdag, hvor der er plads til sjov og fjolleri
  • at barnet kommer ud og oplever/sanser de skiftende årstider
  • glade og trygge børn, som får den omsorg og kærlighed, som de har brug for, for at kunne udvikle sig og trives, motorisk, sprogligt og socialt

Om mig

Jeg er en årgang 1963, gift med Mogens , og vi har 3 voksne børn årgang 1988, 1991 og 1995
Derudover fungerer vi som aflastningsfamilie for en pige med Downs. 

Uddannelse og kurser

Jeg er uddannet pædagog. Har flere års erfaring, både som dagplejer, og i arbejdet med både børn og voksne med særlige behov.


Jeg har deltaget i/gennemført forskellige kurser bl.a. den værdsættende tankegang, tegn til tale,
førstehjælp mm. Og deltager gerne fortsat i, hvad jeg måtte tilbydes, og som er relevant for mit daglige arbejde med målgruppen 0-3 år.

Spørgsmål? Kontakt os

Helle Dyrehauge Nielsen

Mellemager 11

5750 Ringe