Hanne Birkemose

Faaborg

Hanne Birkemose

Hverdagen

Her er alle hjertelig velkommen
Jeg glæder mig til et godt samarbejde om jeres guldklump

Hos mig vil I opleve at der er tryghed, nærhed, knus og kram. Jeg er en person med et godt humør og god humor. Jeg lægger også stor vægt på et godt forældresamarbejde. 

I mit arbejde går jeg ud fra hvert enkelt barn. Jeg støtter barnet i dets udvikling og har stor fokus på trivsel og fællesskab. Jeg gør desuden meget ud af at være nærværende.


Jeg forsøger hver dag at skabe rum ,hvor børnene bliver mødt med kærlighed og omsorg. Hos mig får jeres barn en rolig, tryg og forudsigelig hverdag i hjemmelig omgivelser, hvilket er med til at skabe forudsætning for udvikling og læring. For at give jeres barn de bedste mulige udviklingsvilkår arbejder jeg ud fra dagplejens læreplaner.

Børnene tager aktivt del i de daglige gøremål fx bordækning, oprydning det er med til at skabe samhørighed. Aktiviteter i dagplejen kan være mange, men det er vigtigt for mig, at jeg tager udgangspunkt i, hvad børnegruppen er optaget af og ud fra de læringsmiljøer vi har i dagplejen. Dette kan fx være tegne, male og bage.

Min fornemmeste opgave og det vigtigste i mit arbejde med børnene er, at de gennem går en udvikling i deres dagplejetid .Det gælder både sproget og det at klare alderssvarende opgaver, såsom at tage tøj overtøj af og på så de bliver selvhjulpne personer med nysgerrighed på ny læring. 

Om mig

Jeg er årgang ‘65 og har arbejdet, som dagplejer siden 1995. Jeg er gift med Erling og sammen har vi to voksne drenge. Vi har også en lille hund, Bella, som er super sød og er en del af dagplejen. Vi bor i et hus, hvor der er god plads til dagplejebørnene og gode muligheder for leg, både ude og inde. Vi bor tæt på legepladsen, Moseparken og vandet. Jeg har en ladcykel, som vi bruger meget og tager på ture til andre legepladser, kolleger og til skov og strand.

Uddannelse og kurser

  • Dagplejens grunduddannelse.
  • Udvidet førstehjælp, Marte Meo principperne.
  • Kursus om samarbejde med kolleger og forældre.
  • “Tank op og tænk positivt”.
  • Børns leg.
  • Børn og natur.
  • Kompetenceudvikling i pæd. læringsarbejde.
  • ICDP kursus i dagplejen.
  • Barnets første 1000 dage.
  • EUD kursus (15 dages kompetence-kursus, 2023)

Spørgsmål? Kontakt os

Hanne Vivi Birkemose

Søtoften 39 

5600 Faaborg