Anne-Beth Nielsen Krog

Faaborg

Anne Beth Krogh

Hverdagen

Mit motto i forhold til mit virke som dagplejer:
Jeres barn skal føle sig tryg og sikker i min favn, og I skal se mit hjem som deres anden gode base, hvor de vil opleve ro, omsorg, livsglæde, nærvær og stjernestunder.

Når I afleverer jeres barn i dagplejen for første gang, vil I uden tvivl være meget spændte og måske lidt eller meget nervøse, og det er helt ok, for det er en kæmpe omvæltning både for jer forældre og for barnet, at skulle være adskilte i en ny hverdag, og være væk fra far og mor og måske søskende i længere tid. Jeg, som dagplejer, er lige så spændt som jer, for alle børn er forskellige og unikke på hver deres måde, og skal derfor også tolkes forskelligt. Derfor er det rigtig vigtigt for mig, at I føler jer trygge og giver udtryk derfor, så jeres barn mærker det, og derved falder hurtigere til.

I min dagpleje lægger jeg stor vægt på, at tilpasse mig de forskellige behov børnene har. At være i nuet og møde børnene der hvor de er, giver mig den bedste forudsætning for, at stimulere børnene i det tempo, der passer til netop deres udviklingstrin. Jeg forsøger at give jeres barn en rolig, tryg og forudsigelig hverdag i hjemlige omgivelser. De skal føler sig trygge, for når man er tryg så har man en rigtig god forudsætning for udvikling og læring, og det er jo hele kernen i vores arbejde.

I dagplejen arbejder vi ud fra Dagplejens 6 læringstemaer:
Social udvikling * Kommunikation og sprog * Krop, sanser og bevægelse * Natur, udeliv og science * Kultur, æstetik og fælleskab * Alsidig personlig udvikling * - I kan læse mere om dem på vores hjemmeside.
Disse temaer er helt automatisk en del af vores hver dag. Er vi en tur i skoven, samler vi spændende ting op, taler om årstider, dyr og de ting der er i naturen. Kigger/læser vi i bøger udvikler vi børnenes nysgerrighed og ordforråd via ord, tegn, sang, billeder og lyde. Vi øver os i at lege alene og sammen med andre, så børnene derved udvikler selvstændighed, selvtillid og sociale kompetencer.
Så ja, vi kommer vidt omkring i vores lærerplan, men i sidste ende, skulle det gerne give jer nogle opmærksomme, nysgerrige, lærerige og selvstændige børn. Jeg vil i hvert fald love at gøre mit – men jeg kan ikke gøre det alene.

Samarbejde en meget vigtig faktor. Og for mig er det enormt vigtigt at vi har en åben og ærlig dialog, er lydhøre over for hinanden og vi skal kunne stole på hinanden. Der betyder rigtig meget at der tillid i alle spørgsmål omkring jeres barn. Så hvis I undrer jer, har spørgsmål eller jeg gør mig nogle observationer omkring jeres barn, så tager vi dialogen så vi sammen kan hjælpe hinanden og finde en løsning der kan hjælpe os og jeres barn, og huske på at vores helt klare og fælles mål er, jeres barns trivsel. Skulle der op opstår observationer el. andet hvor vi har brug for yderligere hjælp, har jeg altid en teamleder bag mig, der hjælper os.

Hverdagen hos mig bliver egentlig bare planlagt lidt ud fra; Hvad har vi lige lyst til i dag ?
Har vi lyst til at slappe af med bøger, tumle rundt, lege tosselege, danse, hoppe i vandpytter, lave gymnastik, bygge med klodser, puslespil, tegne m.m.? For mig er det vigtigt, at børnene også er med til at vælge hvad dagen skal byde på. De er selvfølgelig også med til hverdagsopgaver, såsom at smøre mad, dække bord, bage, rydde op osv. Vi skal også øve os på, selv at tage tøj af og på, og hjælpe hinanden. Alt sammen noget, som er med til at udvikle og ruste jeres lille stjerneskud til en god fremtid. 

Om mig

Jeg er årgang `74, gift med Anders og sammen har vi Amalie fra 2004 og Andreas fra 2008.

Min familie er en vigtig del af mit arbejde, da de ofte vil være hjemme, når I henter jeres barn. For os er det en naturlig del af vores hverdag, at have jeres børn omkring os.

Omkring Strandgårdsparken har vi skov og strand, som jeg elsker at bruge sammen med børnene. Det er så skønt at løbe rundt oppe i skoven en efterårsdag, og kaste med blade eller mærke sandet mellem træerne på stranden på en god sommerdag. Det er også bare dejligt at være hjemme i min lukkede have. Vi cykler også rigtig mange ture rundt i Faaborg – turen kan gå til havnen og kigge på fisk eller lege på legepladsen der, en tur rundt om sundet og hilse på køerne eller bare en tur rundt i byens gader og snakke om alt det vi ser på turen.

Uddannelser og kurser 

  • Dagplejens Grunduddannelse
  • Førstehjælp
  • Hjertestarter kursus
  • Børns Sprog
  • Marte Meo principperne
  • Kompetenceudvikling i Pædagogisk Lærerplansarbejde

Spørgsmål? Kontakt os

Anne-Beth Nielsen Krog

Strandgårdsparken 41

5600 Faaborg