Referater

Referater fra Dagplejens forældrebestyrelsesmøder.

27.11.19 referat forældrebestyrelsesmøde

Forældrebestyrelsesmøde i Dagplejen Faaborg-Midtfyn Kommune, onsdag d. 27. november 2019
kl. 17.00-20.00, Østerågade 40, 5672 Nr. Broby.

Deltagere: Henriette, Camilla, Mille, Lonnie, Marianne, Mie, Sandra, Kristine, Margit, Heidi, Pernille, Lene.
Afbud: Thomas og Christian.

Referat: 

 1. Henriette byder velkommen

 2. Den gode historie fra hvert bestyrelsesmedlem
  Alle bidrager med hver sin gode historie, både fra arbejdsliv og fra privatliv – stort som småt.

 3. Drøftelse/dialog med Souschef Pernille Josiasen vedrørende den styrkede læreplan.
  Pernille holder oplæg om den styrkede pædagogiske læreplan og uddyber Læringsblomsten.
  I 2020 går vi rigtig i gang med at implementere den styrkede pædagogiske læreplan i praksis. Det vil blive skudt i gang på dagplejernes første uddannelsesdag, hvor dagplejerne får mulighed for at fordybe sig i indholdet i den styrkede læreplan.
  Derefter vil dagplejerne arbejde med at implementere det i deres hverdag, sammen med supervisorerne.
  Implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan involverer også forældrebestyrelsen, der skal have indflydelse, blandt andet på den læreplan, der kommer til at ligge på dagplejens hjemmeside.
  Efter oplæg arbejder bestyrelsen i grupper, hvor de drøfter den styrkede læreplan og hvordan de ser deres rolle i implementeringen.

 4. Orientering fra Lene
  I 2019 er der ansat 11 nye dagplejere hen over året. Der er nu 138 dagplejere og stadig stillingsopslag i Årslev/Nr. Lyndelse.
  Kompetenceudviklingen ICDP er færdig. Dagplejerne har meldt positivt tilbage og har været rigtig glade for kompetenceudviklingen.
  Ny chef i opvækst og læring fra 1. 12. 2019 Christian Elmelund Præstekær. Han er blevet sat ind i, hvor han skal tage fat, når han starter og skal være chef for 24 ledere. Fokus fra dagplejen er gæstepasning og gæstehus. Lene håber at han vil arbejde med det fremadrettet.
  Der er fokus på legestuer. Flere på færre kvadratmeter. Lokalerne, hvor der har været legestue i Gislev er solgt og Gislev vil fremadrettet gå i legestue i Kværndrup. Lene arbejder på opdatering af legestuen i Kværndrup.
  Budget 2019 – Der er blevet prioriteret indkøb af motorbarnevogne, ladcykler og små cykler til børnene og der er skabt system i fornyelserne. Der er også blevet indkøbt materiale til aktiviteter og legetøj.
  Budget 2020 – Der vil kun være besparelse på 0,25 af det samlede budget. Lene har ikke set fordelingsmodellen endnu.
  Lene har deltaget i et dialogmøde mellem bestyrelser i dagtilbud og politikere i Faaborg Midtfyn kommune. Lene orienterer om hvad dagtilbudsloven siger omkring forældrebestyrelsens arbejde. Der var spørgsmål fra politikkerne til forældrene, som blev drøftet i grupper. Det omhandlede blandt andet samarbejde med lokalsamfundet, pædagogiske læringsmiljøer, hvad kan bestyrelsen bidrage med og hvad forventer de af samarbejdet med politikkerne. 

 5. Høring i forbindelse med med ny styrelsesvedtægt.
  Dagplejens styrelsesvedtægter skal ikke ændres.

 6. Revidering af dagplejens principper.
  Husk at orientere jer i den udleverede styrkede læreplan på sidste bestyrelsesmøde.
  Se også artiklen udleveret af Lene på sidste bestyrelsesmøde samt hjemmesiden                https://www.verdensmaalene.dk vedrørende FN’s verdensmål som inspiration.
  De nuværende principper harmonere godt med den nye styrkede læreplan og bestyrelsen drøfter, hvorvidt de vil ændre i principperne. Principperne har betydning i forhold til fx prioritering af indkøb og eventuelle køb af læringsforløb fra musikskolen og andet, som understøtter de fastsatte/vedtagne principper.
  Samarbejdet med lokalområdet kunne fx skrives ind, så det bliver tydeligt for politikerne. Der forslås fokus på:
  - Sundhed
  - At handle lokalt
  - Miljø og opsamling af skrald
  - Bæredygtighed og genbrug
  - At passe på naturen

  Henriette foreslår, at forældrene udarbejde et udkast, som er færdigt til næste bestyrelsesmøde i februar 2020, hvor det kan drøftes og faciliteters før det kommer på hjemmesiden.

 7. Overvågning i legestuen i Årslev
  Der er ønske om en babyalarm med lyd og video.
  Børnene er langt væk og dagplejerne skal gå langt, for at holde øje med dem. Der er børn der ikke tåler adskillelsen, og de forstyrrer hinanden under søvnen, da det tager tid for dagplejerne at nå frem til børnene. Dagplejerne føler sig ikke trygge.             
  Lene har undersøgt det med jurister, og der må ikke optages levende billeder, uden samtykke fra alle, og dette anbefaler juristerne ikke. Derudover vil administrationen omkring indhentning af samtykke blive et stort arbejde. Et billede der ikke lagres, må gerne benyttes. Lene vil arbejde videre på en god løsning for børnene og dagplejerne.

 8. Planlægning af generalforsamling/forældremøde d. 2. april 2020.
  Forslag til indlæg under forældremødet – se link:
  https://www.facebook.com/306682466155992/posts/1377616119062616/ 

  Der er også forslag om at invitere Christina Abildgaard, som kan skræddersy et oplæg ud fra det som bestyrelsen ønsker. Lene vil undersøge hvad et oplæg med Christina Abildgaard koster. Bestyrelsen er enige om at lave goodie bags igen, da det var en succes.
  Der er enighed om, at bestyrelsen skal være i god tid med at skaffe en dirigent.
  Datoen bliver meldt ud nu på nyhedsbrev og så senere på Facebook. Mange påmindelser er gode og måske bestyrelsen kunne lave en lille video, der kunne deles på Facebook.
  I marts 2020 er der uddannelsesdag og bestyrelsen kan lave en indbydelse til forældremøde med generalforsamling, som dagplejerne kan få med hjem denne dag og dele ud til forældrene.
  Ved julehyggedag i legestuerne, kan bestyrelsens medlemmer også huske forældrene på det.

 9. Eventuelt
  I næste uge bliver nyhedsbrevet sendt ud til dagplejerne. Der vil være to om året. Det er blevet et godt nyhedsbrev, og Henriette håber at det vil fortsætte i den nye bestyrelse.