Principper

Bestyrelsen fastsætter overordnede principper og værdier. Bestyrelsen har udarbejdet 3 overordnede værdier, som er vigtigt for en god dagpleje.

Principper for Dagplejens arbejde

Nærværende og engagerede dagplejere:

Børn og forældre i Dagplejen møder anerkendende og imødekommende dagplejere.

Derfor prioriterer vi:

 

 • At der er et stort fokus på dagplejernes trivsel samt fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
 • At der er rolige morgener i Dagplejen, hvor der er tid til det enkelte barn og dialogen med forældrene.
 • At dagligdagen bærer præg af tryghed, genkendelige rutiner og at det enkelte barns behov imødekommes.
 • At der om eftermiddagen er tid til at fortælle forældrene om barnets dag.

Det sunde børneliv:

Børn i Dagplejen møder dagplejere, der prioriterer udeliv, bevægelse, mad og måltider.

Derfor prioriterer vi:

 • At der er tid til måltiderne i Dagplejen, og at der er fokus på stemningen og det sociale liv under måltiderne.
 • At børnene får mulighed for at deltage i madlavning, borddækning og oprydning i Dagplejen.
 • At alle dagplejere har materialer til rådighed, der understøtter et aktivt udeliv såsom ladcykler, løbecykler, sandkasser, gynger og motorbarnevogne.
 • At alle børn så vidt muligt kommer ud hver dag.

Børnefællesskaber og dannelse:

Børn i Dagplejen rustes til at leve i en foranderlig verden, lærer at være nysgerrige på mennesker omkring sig og knytte venskaber.

Derfor prioriterer vi:

 • At der er tid til børnenes egen leg samt den fælles leg med dagplejers deltagelse.
 • At dagplejeren prioriterer nærheden i sin børnegruppe samt samvær med andre dagplejere og legestuegruppen.
 • At børnene bliver præsenteret for forskellige læringsmiljøer herunder musiske, kreative og kulturelle oplevelser.