Nyt fra forældrebestyrelsen

Læs mere om det arbejde bestyrelsen er optaget af i øjeblikket.

Aktuelt

Forældrebestyrelsen arbejder løbende med aktuelle emner  og initiativer der rører sig i Dagplejen, herunder høringssvar, planlægning af generalforsamling og årshjul for 2018. Forældrebestyrelsen har i 2018 opdateret og fastsat nye principper og værdier for Dagplejen.

Forældrebestyrelsen arbejder i øjeblikket særligt på:

Branding af Dagplejen

Forældrebestyrelsen er meget optaget af, at fortælle både nuværende og kommende forældre om vores gode Dagpleje den høje kvalitet og tilfredsheden blandt forældrene. Derfor arbejder forældrebestyrelsen på at komme med anbefalinger og konkrete initiativer til at brande Dagplejen både online og offline i hele kommunen. Forældrebestyrelse er meget stolt af de gode arbejde vores dagplejere laver og ønsker derfor at dele det med andre.

Dagplejens 50 års jubilæum

Dagplejen fyldte 50 år i 2018 og det blev naturligvis markeret med en festdag. Der var nedsat en arbejdsgruppe som arbejdede på at planlægge og afholde et brag af en festdag for børn, forældre og dagplejere i hele kommunen.

Generalforsamling

Planlægning af generalforsamling 2019. Arbejdsgruppen har arbejdet med flere spændende idéer til en generalforsamling, som man som forælder i dagplejen bare ikke må gå glip af. Forældrebestyrelsen havde særligt fokus på information til dagplejens forældre om den måde den kommunale dagpleje bliver drevet på.

Hjemmeside

Forældrebestyrelsen er med til løbende at redigere indholdet på Dagplejens hjemmeside.