Nyt fra forældrebestyrelsen

Læs mere om det arbejde bestyrelsen er optaget af i øjeblikket.

Aktuelt

Forældrebestyrelsen arbejder løbende med aktuelle emner  og initiativer der rører sig i Dagplejen, herunder høringssvar, planlægning af generalforsamling og årshjul. Forældrebestyrelsen har i 2018 opdateret og fastsat nye principper og værdier for Dagplejen.

Forældrebestyrelsen arbejder i øjeblikket særligt på:

Budgetproces

Forældrebestyrelsen arbejder løbende med forskellige problematikker. I september og oktober 2019 er budgetprocessen i Faaborg-Midtfyn Kommune for 2020 i gang. Der er fremsat flere spareforslag på dagplejeområdet blandt andet at børnehavestarten skal fremrykkes 1 eller 2 måneder, og at der vil være færre midler til kompetenceudvikling, legetøj og aktiviteter. Forældrebestyrelsen ser flere problemstillinger, hvis disse spareforslag bliver en realitet, blandt andet at der er tale om en alt for tidlig børnehavestart. Forældrebestyrelsen har derfor valgt at afgive et høringsvar.

På side 57-58 kan I læse forældrebestyrelsens høringssvar. (åbner i nyt vindue

Branding af Dagplejen

Forældrebestyrelsen er meget optaget af, at fortælle både nuværende og kommende forældre om vores gode Dagpleje den høje kvalitet og tilfredsheden blandt forældrene. Derfor arbejder forældrebestyrelsen på at komme med anbefalinger og konkrete initiativer til at brande Dagplejen både online og offline i hele kommunen. Forældrebestyrelse er meget stolt af de gode arbejde vores dagplejere laver og ønsker derfor at dele det med andre.

Generalforsamling

Planlægning af generalforsamling 2019. Arbejdsgruppen har arbejdet med flere spændende idéer til en generalforsamling, som man som forælder i dagplejen bare ikke må gå glip af. Forældrebestyrelsen havde særligt fokus på information til dagplejens forældre om den måde den kommunale dagpleje bliver drevet på.

Hjemmeside

Forældrebestyrelsen er med til løbende at redigere indholdet på Dagplejens hjemmeside.