Nyt fra forældrebestyrelsen

Læs mere om det arbejde bestyrelsen er optaget af i øjeblikket.

Aktuelt

Forældrebestyrelsen arbejder løbende med aktuelle emner  og initiativer der rører sig i Dagplejen, herunder høringssvar, planlægning af generalforsamling og årshjul. Forældrebestyrelsen har i 2018 opdateret og fastsat nye principper og værdier for Dagplejen.

Forældrebestyrelsen arbejder i øjeblikket særligt på:

Branding af Dagplejen

Forældrebestyrelsen er meget optaget af, at fortælle både nuværende og kommende forældre om vores gode Dagpleje den høje kvalitet og tilfredsheden blandt forældrene. Derfor arbejder forældrebestyrelsen på at komme med anbefalinger og konkrete initiativer til at brande Dagplejen både online og offline i hele kommunen. Forældrebestyrelse er meget stolt af de gode arbejde vores dagplejere laver og ønsker derfor at dele det med andre.

Generalforsamling

Planlægning af generalforsamling 2020. Arbejdsgruppen har arbejdet med flere spændende idéer til en generalforsamling, som man som forælder i dagplejen bare ikke må gå glip af. Forældrebestyrelsen havde særligt fokus på information til dagplejens forældre om den måde den kommunale dagpleje bliver drevet på.

Hjemmeside

Forældrebestyrelsen er med til løbende at redigere indholdet på Dagplejens hjemmeside.

Nyhedsbrev fra bestyrelsen november 2019

Kære forældre

Vi håber, fra forældrebestyrelsens side, at I alle har haft en dejlig sommer og nu nyder efteråret, inden vi rammer den søde juletid. 

Dette nyhedsbrev er tænkt som en orientering til forældrene om, hvad der rører sig i dagplejen, og hvad bestyrelsen beskæftiger sig med. Vi forventer at lave to nyhedsbreve årligt. Ét i slutningen af året og et op til sommerferien.

Et lille indblik i dagplejebørnenes hverdag: 

Vores børns hverdag i dagplejen er fyldt med rutiner, genkendelighed og faste rammer. Dagplejerne gør de samme ting mange gange, og hverdagen er præget af faste måltider, faste putteritualer, de samme rammer for legen og den samme voksen dag efter dag.

For os forældre kan det måske lyde lidt kedeligt, men for børnene er det essentielt. Jo yngre børnene er, desto flere gentagelser og mere genkendelighed har de brug for, når de skal lære noget. Derfor er rutinerne så ekstremt vigtige for vores børn, hvis de skal trives.

I dagplejen skabes der et helt unikt fællesskab, hvor der knyttes venskaber, og vores kære børn oplever og lærer at være en del af fællesskabet. Børnene lærer at hjælpe hinanden med at få tøj på, deles om legetøjet, rydde op efter legen, hjælpe med at dække bord og meget mere. Vores børn vil rigtig gerne hjælpe til og føle, at de bidrager til opgaverne. Når de får lov til at hjælpe med dagligdagens gøremål, bliver de stolte og føler sig anerkendt.

Vores dagplejere sørger hver dag for at give vores børn disse grundlæggende værdier med sig videre i livet!

Bestyrelsens arbejde - siden sidst:

Den nuværende bestyrelse blev dannet i april. Siden da har vi beskæftiget os med forskellige emner, men særligt to problematikker har fyldt en del. Den første handlede om Faaborg-Midtfyn Kommunes opsigelse af forhåndsaftalen for dagplejerne, hvilket ville betyde en lønnedgang for dagplejerne. Forældremedlemmerne i bestyrelsen lavede derfor et læserbrev og opponerede imod forringelsen af dagplejernes vilkår. Læserbrevet blev bragt i Fyens Stiftstidende den 17. juli 2019. 

Den anden store problematik kom i forlængelse af, at Faaborg-Midtfyn Kommune offentliggjorde budgetmaterialet for 2020. Her blev der blandt andet foreslået besparelser i form af en tidligere børnehavestart og færre midler til dagplejernes kompetenceudvikling. Bestyrelsen udarbejdede derfor et høringssvar i slutningen af august, hvor vi blandt andet lagde stor vægt på, at en tidligere børnehavestart ikke er vejen frem. Heldigvis blev besparelserne på dagplejeområdet ikke så voldsomme som frygtet, og der bliver ikke tale om tidligere børnehavestart i 2020.

Generalforsamling/forældremøde d. 2. april 2020

Notér gerne datoen for generalforsamlingen 2020, hvor der blandt andet skal vælges nye medlemmer til Forældrebestyrelsen. Nærmere information om tid og sted følger i det nye år. Vi opfordrer til at følge dagplejens Facebookside ”Dagplejen Faaborg-Midtfyn Kommune”, hvor der deles stemningsbilleder og små historier fra hverdagen i dagplejen.

Hvad kan du bruge forældrebestyrelsen til?

Forældrebestyrelsen mødes cirka 4 gange årligt, hvor vi drøfter forskellige relevante emner. Hvis du ønsker, at noget bestemt skal drøftes i forældrebestyrelsen, er du velkommen til at kontakte formand Henriette Hyldager Lautrup på mail: hyldager@hotmail.com 

Slutteligt ønsker vi jer alle en glædelig jul og et godt nytår!

Mange hilsner

Forældrebestyrelsen