Mødekalender

Forældrebestyrelsen mødes 6 gange om året - her kan du se datoerne for møderne.

Mødedatoer

Mødedatoer for 2018:

  • 7. juni
  • 15. august
  • 27. novemberMødedatoer for 2019:

  • 27. februar
  • 4. april forældremøde og generalforsamling
  • 9. april konstituerende bestyrelsesmøde