Mødekalender

Forældrebestyrelsen mødes 6 gange om året - her kan du se datoerne for møderne.

Mødedatoer

Mødedatoer for 2019:

  • 27. februar
  • 4. april forældremøde og generalforsamling
  • 9. april konstituerende bestyrelsesmøde
  • 20. august 
  • 20. november 

Mødedatoer for 2020:

  • 25. februar