Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen bruger tid på at sætte sig ind i ting, der rører sig i organisationen med særligt fokus på børne- og unge området.

Hvad laver bestyrelsen?

Bestyrelsen holder 6 møder om året, hvor de drøfter forskellige emner i en munter og åbensindet stemning. Uanset om emnerne er sjove eller alvorlige, er der altid en konstruktiv og respektfuld dialog.

Bestyrelsens vigtigste opgave er, at fastlægge principper og værdier for dagplejen. Derudover forsøger bestyrelsen at synliggøre deres holdninger ved at indsende høringssvar og aktivt tage del i den politiske debat ved skrive læserbreve og deltage i dialogmøder mm.

Bestyrelsen mødes enkelte gange mellem de planlagte bestyrelsesmøder, hvor de i mindre arbejdsgrupper arbejder med konkrete og praktiske problemstillinger, der bliver præsenteret for resten af bestyrelsen til næste bestyrelsesmøde.

Her kan du læse mere om de aktuelle arbejdsgrupper

Generalforsamling

På den årlige generalforsamling i april bliver der afholdt valg til bestyrelsen. I lige år bliver der valgt 3 forældrerepræsentanter og 5 forældresuppleanter. I ulige år bliver der valgt 4 forældrerepræsentanter og 5 forældresuppleanter. Forældrerepræsentanter bliver valgt for en 2-årig periode og suppleanter bliver valgt for 1 år ad gangen.

Dagordenen indeholder som minimum følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Valg til bestyrelse
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

Inden valget bliver afholdt, kan kandidaterne sige et par ord om sig selv.

Vil du prøve kræfter i bestyrelsen?

Hvis du har lyst til at blive en del af bestyrelsen er det eneste krav, at du har et eller flere børn indmeldt i Dagplejen, og at du bliver valgt til bestyrelsen på den årlige generalforsamling i april.

Det er selvfølgelig en fordel, hvis du brænder for at påvirke dit eget og andres børns fremtid, og at du gerne vil være med til at skabe det mest attraktive pasningstilbud til vores børn i fællesskab med dagplejere, pædagogiske supervisorer og andre forældre.

Mål og rammer for bestyrelsesarbejde:

Forældrebestyrelsen i Dagplejen arbejder med baggrund i en styrelsesvedtægt og forretningsorden, hvor mål og rammer er beskrevet.

Her kan du læse styrelsesvedtægten for Dagplejen (åbner i nyt vindue)

Her kan du læse forretningsorden (åbner i nyt vindue)