Bestyrelse

Forældrebestyrelsen har stor indflydelse på Dagplejens værdier og pædagogiske retning.