Den pædagogiske supervisors funktion

De pædagogiske supervisorer arbejder i et team og er tilknyttet alle dagplejere for at udnytte deres kompetencer og erfaringer bedst muligt.

Hvad er den pædagogiske supervisors funktion?

Alle vores pædagogiske supervisorer har en pædagogisk grunduddannelse og efterhånden en del års erfaring og viden omkring små børns udvikling. 

Den pædagogiske supervisor bruger sin faglighed og erfaring i samarbejde med den enkelte dagplejer. På den måde sikrer vi, at vi får skabt det bedste tilbud for dit barn i dagplejen.

Arbejder i et team

De pædagogiske supervisorer arbejder i et team, hvor alle er tilknyttet alle dagplejere, for på denne måde at udnytte deres kompetencer og erfaringer bedst muligt. Det betyder, at vores dagplejere kan møde alle 4 supervisorer.

Alle pædagogiske supervisorer kommer i alle dagplejehjem og legestuer på anmeldte og uanmeldte tilsyn, både når dit barn er vågen, men også i middagsstunden for at snakke faglige snakke med din dagplejer.

Rollen i dagplejehjemmet

Den pædagogiske supervisors rolle i dagplejehjemmet er, at støtte op om det arbejde din dagplejer laver med dit barn og de andre børn i samarbejde med forældrene. De lægger mærke til og snakker med din dagplejer om, den udvikling der sker med dit barn - herunder dit barns trivsel og udvikling sammen med de andre børn.

Nogle gange er den pædagogiske supervisor med lige fra starten af dit barns  tid i dagplejen til et opstartsmøde. Andre gange inviteres den pædagogiske supervisor med til en 3 måneders samtale. Hvis den pædagogiske supervisor deltager i samtalerne, er det for at høre dig og din dagplejer fortælle om dit barn, og sammen finder I ud af, hvad der er det bedste for dit barn.

Samarbejde med en pædagogisk supervisor

Hvis din dagplejer henvender sig til en pædagogisk supervisor, har hun eller han i samarbejde med dig vurderet, at det vil være godt at få en snak med en pædagogisk supervisor. Hvis og når du indgår i et samarbejde med en pædagogisk supervisor, er det den samme pædagogiske supervisor, du møder hver gang.

Hvad kan en dagplejer henvende sig omkring?

Der kan være mange forskellige ting, der gør, at din dagplejer vælger at henvende sig til en pædagogisk supervisor. Det kan fx være at:

  • dit barn er sent i gang med sin motoriske udvikling.
  • dit barn er sen til at bruge sit sprog.
  • dit barn bliver ved med at være ked af det i dagplejen.
  • dit barn kan ikke falde til ro.
  • dit barn er født for tidligt.

Den pædagogiske supervisor kommer på besøg hos din dagplejer, og I aftaler et møde med dig. På mødet snakker I om dit barn, og I aftaler, hvordan I bedst muligt - alle sammen - kan hjælpe og støtte dit barns udvikling lige nu.

Den pædagogiske supervisor skriver aftalerne i en indsatsplan,  som de sender til dig og din dagplejer. I laver aftaler på, hvordan I følger op på dit barns udvikling.

Den pædagogiske supervisor samarbejder med sundhedsplejersker, sagsbehandlere, tale-høre-konsulenter og ergoterapeuter og kan, i samarbejde med dig, rette henvendelse hertil og få støtte og vejledning.