Dagplejevikar

Dagplejen har en dagplejevikar, som er medhjælper i Dagplejen.

Dagplejevikaren kan blive kaldt ud til en dagplejer for at hjælpe med at passe børn fx i forbindelse med overlevering til børnehave eller dagplejers tandlæge- eller lægebesøg, der ikke kan planlægges udenfor dagplejers åbningstid.

Her kan du læse mere om Dagplejens gæstepasning

Dagplejevikar

Susanne Marr
Tlf. 72 53 48 73