Dagplejer Randi Hempler Rasch

Velkommen i dagpleje hos Randi Rasch, Drosselvej 4, 5772 Kværndrup

Hverdagen i dagplejen

Jeg glæder mig til at se jer i min dagpleje. 

I min dagpleje lægger jeg stor vægt på nærhed og tryghed, og at der er rart at være.

Der er masser af hjerterum og altid plads til et kærligt kram. Jeg ser det enkelte barn, hvor det er, og der er plads til forskellighed. Derudover vægter jeg et godt forældresamarbejde omkring jeres barn.

Som person er jeg meget åben, kærlig og hjælpsom. Jeg gør alt i min hverdag for at jeres barn får en god dag hos mig med leg og oplevelser på deres niveau.

Vi læser bøger, synger, lægger puslespil, maler, bager til jul. Vi går ture, hvor vi fodre ænderne, snakker om årstiderne, samler blade eller kastanjer. Vi leger på min legeplads med masser af aktiviteter, jeg vægter udelivet meget højt.

Jeg arbejder dagligt med lærerplaner: 

  • Natur og naturfænomener: Vi går bl.a. ture og finder ting i naturen eller har gode snakke om årstiderne.
  • Barnets alsidige personlige udvikling: Børnene har mulighed for at deltage aktivt og indgå i samspil med de andre børn.
  • Krop og bevægelse: Børnene oplever glæden ved at bruge kroppen fx ved at hoppe på madrasser, gynge eller rutsje.
  • Kulturelle udtryksformer og værdier: Børnene oplever årstider og højtider.
  • Sociale kompetencer: Børnene indgår i fællesskabet som basis for at knytte venskaber.
  • Sproglig udvikling: Børnene udvikler sproget gennem sange og læse/kigge i bøger.

Lidt om mig: 

Jeg er årgang 1963 og jeg har været dagplejer siden 1992. Jeg er gift med Erik og vi har 4 voksne børn, hvoraf den ene bor hjemme samt to dejlige barnebørn.

Jeg bor i et hus i Kværndrup by tæt ved Mågeparken. Jeg har en dejlig legeplads med bl.a. legehus, sandkasse og gyngestativ, som jeg bruger meget. Indenfor har jeg bl.a. et hyggeligt legeværelse med alt til både større og mindre børn. Hos mig er der plads til at udfolde sig både inde og ude.

Jeg har følgende kurser: Grundkursus, 0-3 Årige børns udvikling, Tegn til tale, 

Førstehjælp, Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud, Tosprogede børn og deres forælder, For tidligt fødte børn og Gennemført kompetenceudvikling i pædagogisk læreplansarbejde.