Dagplejer Susanne Jørgensen

Velkommen i dagpleje hos Susanne Løvfelt Jørgensen, Ådalen 55, 5863 Ferritslev

Hverdagen i dagplejen

Jeg glæder mig til at blive omsorgsperson for dit barns udvikling og trivsel.

Jeg lægger stor vægt på at skabe tryghed og omsorg for det enkelte barn og skabe læringsmiljøer, som er medvirkende til at fremme børns udvikling. Jeg møder alle med et positivt og åbent sind og brænder for at skabe en god hverdag for mine små dagplejebørn. Jeg er anerkendende og god til at se tingene fra barnets perspektiv.

Hos mig bliver der skabt læringsrum, der motiverer og udvikler de forskellige kompetencer barnet har, og hverdagen vil bære præg af fordybelse, ro og tilstedeværelse. Jeg tror på, at børn udvikler sig bedst i et trygt miljø, hvor tilknytning og nærvær er det vigtigste. Når først man er tryg, har man mod på at udfordre verden, skabe selvstændighed, danne relationer og lære nye ting.

Børn har brug for voksne, der hjælper dem til at blive selvstændige og selvhjulpne samt styrke deres selvværd, så de vil møde verden med livsduelighed.

Lidt om mig:

Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet inden for daginstitutionsområdet siden år 2002 frem til juli 2018. Jeg har arbejdet som dagplejer siden august 2018, så jeg har stor erfaring med den pædagogiske praksis.

Af kurser har jeg: ”Fri for mobberi” for de 0-3 årige (Mary Fonden), ICDP (Robusthed gennem relationskompetence) og førstehjælpskursus. Ydermere har jeg stor erfaring med blandt andet læreplanstemaer, dokumentation, sproglig udvikling, relationsarbejde, forældresamarbejde og motorisk udvikling.

Jeg er født i 1982 og bor sammen med min kæreste Lasse og vores tre sammenbragte børn. Jeg har Niklas på 14 år, Nia på 10 år og min bonusdreng Lucas på 11 år.
Vi har både hund og kat. Katten befinder sig mest udendørs og hunden (Mille), vil være afskærmet fra børnene og vil ikke være at finde i de rum vi befinder os i, men I skal vide, at hun er her.

Jeg ønsker et tæt samarbejde med jer forældre for at fremme jeres barns trivsel, udvikling og læring.  Jeg ser det som en vigtig faktor for at jeres barns tid i dagpleje her hos mig bliver positiv og tryg. Er der noget, I undrer jer over så spørg endelig. Det er vigtigt med en åben og ærlig dialog for at skabe den bedste hverdag for jeres barn.

Jeg kan tilbyde eget legeværelse til børnene samt garderobe i hele gangen, som kun er beregnet til dagplejebørnene. Der er god plads i haven, hvor børnene har deres eget afskærmet sted med faciliteter, hvor der er rig mulighed for sansning, udfoldelse og motorisk udvikling.
Barnevognen kan i hverdagen opbevares i et isoleret rum, hvor hverken hund eller kat har adgang.                 

Jeg glæder mig til at se jer, og I er hjertelig velkommen til at komme på besøg.