Dagplejer Susan Bytoft Jensen

Velkommen i dagpleje hos Susan Bytoft Jensen, Langdyssevej 19, 5863 Ferritslev

Hverdagen i dagplejen

Her i min dagpleje er nøgleordene nærvær, tryghed, ro og rummelighed.

Det er vigtigt for mig, at tilgodese børnenes forskellige behov og skabe et rum, hvor børnene bliver mødt med kærlighed og omsorg. Vi øver os hver dag i at være sammen i en gruppe, i at dele, at vente, at vise omsorg for hinanden - alle de sociale færdigheder, som er så vigtige at kunne.

Jeg har været dagplejer siden februar 2008. Jeg er meget glad for børn - og her elsker vi at lege.

Vi bruger meget tid på at være ude i naturen. Vi er ude så godt som hver dag, hvor vi nyder årstiderne og det skiftende vejr. Vi elsker at hoppe i vandpytter, tage på skovtur, undersøge skovbunden og finde alt det spændende, den byder på. Vi bruger naturen til alle de motoriske udfordringer, den giver.

Når vi er inde hygger vi med at læse og synge, men vi kan også godt lide at hoppe og danse, slå kolbøtter, spille spil. Herinde er der plads til sjove motoriske lege og ro til fordybelse.

Vi er i heldagslegestue torsdage i ulige uger, hvor børnene lærer at begå sig i en lidt større gruppe, og jeg får mulighed for kollegial sparring. Det nyder både børnene og jeg.

Det er vigtigt for mig at have et åbent, ærligt, tæt og gensidigt tillidsfuldt samarbejde med jer forældre. Jeg vægter samarbejdet højt og er åben for dialog.

Lidt om mig:

Jeg er årgang 68. Gift med Tonny og sammen har vi Mikkel (født dec. 95) og Morten (født juni 99).

Jeg har dagplejens grundkursus, førstehjælp og har senest gennemført kompetenceudvikling i pædagogisk læreplansarbejde.