Ansættelsespolitik

Ansættelses- og rekrutteringspolitik for Dagplejen Faaborg-Midtfyn Kommune

Her kan du læse ansættelsespolitikken

Formålet med rekrutterings- og ansættelsespolitikken er at sikre, at der ved hver ledige stilling gøres overvejelser omkring hvilke indhold og kompetencer, der er behov for i et fremtidigt perspektiv. Dagplejen vil tilstræbe en bred sammensat medarbejderstab, som afspejler befolkningens sammensætning.

Dagplejen ønsker, at tiltrække og ansætte kompetente, engagerede og forandringsvillige medarbejdere, der besidder lyst og evne til forsat at udvikle sig fagligt og personligt.

Dagplejens politik på området er at:

 • Profilere sig som en attraktiv arbejdsplads
 • Ansættelsen sker både ved intern og ekstern rekruttering
 • Sikre at alle ansøgere for en respektfuld behandling og en positiv oplevelse i processen
 • Stile efter en mangfoldig medarbejdergruppe, hvor der lægges vægt på kompetencer

Ansættelseskompetencer ved ansættelse af dagplejer: 

 • Souschef
 • T/R eller repræsentant for pædagogisk supervisor
 • FTR for dagplejerne
 • Repræsentant fra forældrebestyrelsen

Ansættelseskompetencer ved ansættelse af pædagogisk supervisor

 • Ledelse
 • T/R eller repræsentant for pædagogisk supervisor
 • FTR for dagplejerne
 • Repræsentant fra administration
 • Repræsentant fra forældrebestyrelsen

Behandling af ansøgere:

 • Ansøgere udpeges ved hver ansættelse af ansættelsesudvalget.
 • Ansættelsesudvalget udvælger 4 -6 ansøgere.
 • Dagplejen tilstræber at ansøger for besked samme dag - dog senest dagen efter
 • Dagplejen indhenter altid referencer

Plan for introduktionsforløb:

 • Udarbejdes af ledelsen

Alle ledige stillinger bliver offentliggjort på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside og Jobnet.