Tidlig forebyggende indsats

Dagplejen har stor opmærksomhed på hvert enkelt barns trivsel og udvikling, da tidlig indsats har stor betydning for barnets senere barndom og fremtidige liv.

Dagplejen arbejder målrettet med tidlig forebyggende indsats

Målet med den tidlige forebyggende indsats er primært, at forebygge sociale problemer, sygdomme og andre vanskeligheder, der kan få negative konsekvenser for barnets udvikling og trivsel.

Det primære pasningstilbud.

Dagplejen er det primære pasningstilbud og dermed det første dagtilbud i mange børns liv. Derfor har Dagplejen et særligt ansvar overfor børnene og forældrene, når vi taler om at sikre børnenes trivsel og udvikling.

Her kan du læse mere om, hvordan Dagplejen arbejder med tidlig forebyggende indsats (åbner i nyt vindue)