Retningslinje og princip vedr. alkohol i Dagplejen

MED udvalget og forældrebestyrelsen har besluttet, at der ikke må nydes alkohol til forældrearrangementer med børn, der foregår i Dagplejens regi.

Dagplejens forældrebestyrelse har den 11. november 2015 vedtaget følgende princip for alkoholindtagelse ved forældrearrangementer i dagplejen. 

Princip: 

Der må ikke nydes alkohol til forældrearrangementer med børn, der foregår i dagplejens regi. 

Det har været vigtigt for bestyrelsen, at formulere princippet med udgangspunkt i børnenes tarv og bestyrelsens fokus har været på, at børnenes tarv vægter tungere end forældrenes behov og mulighed for at kunne nyde alkohol ved forældrearrangementer med børn i dagplejens regi. 

Bestyrelsen har videre ønsket, at princippet skal understøtte, at muligheden for at servere/nyde alkohol ikke bør være afgørende for afholdelse af og deltagelse i forældrearrangementer med børn i dagplejens regi. 

Slutteligt har bestyrelsen haft fokus på, at princippet er i overensstemmelse med kommunens alkoholpolitik. 

Retningslinje: 

Dagplejens MED-udvalg tilslutter sig bestyrelsens princip om at: 

"Der må ikke nydes alkohol til forældrearrangementer med børn, der foregår i dagplejens regi". 

Dagplejens alkoholpolitik gælder ved alle arrangementer i dagplejens regi, undtaget dagplejers jubilæum, afskedsreceptioner og helt private arrangementer. 

Dagplejen henviser til Faaborg-Midtfyn Kommunes "alkohol- og misbrugspolitik".