Genåbning af Dagplejen

Vi glæder os til at tage imod jeres barn - genåbningen sker mandag den 20. april 2020

Genåbning af Dagplejen

Statsminister Mette Frederiksen har meddelt, at samfundet kan tage de første forsigtige skridt hen mod en genåbning af samfundet. Skridt som er forsvarlige og som betyder, at alle dagplejere skal følge de retningslinjer, der er for hygiejne, rengøring og afstand. 

Dagplejen er ved at gøre klar til genåbningen og i næste uge i perioden fra 14. april -17 april vil der være nødpasning. Mange har allerede henvendt sig og der er lagt planer. Hvis du har fået behov for at få passet dit barn, skal du henvende dig til dagplejekontoret på 7253 4300 eller 7253 4310.

Nødpasning gælder for personer, der opfylder kriterierne: 

  • Ældre- og sundhedssektoren, politi, beredskab for transport og forsyning
  • Privat ansatte, der ikke er hjemsendte og ikke kan finde anden løsning
  • Børn med særlige pædagogiske behov. 

Når vi åbner op igen til en tryg, men anderledes hverdag.

Der er meget, der er kendt, men ikke alt er som det plejer at være i dagplejen. Børn og forældre vil blive modtaget anderledes i dagplejen, fordi det er vigtigt at begrænse mængden af børn og voksne, der kommer ind i dagplejehjemmet. Derfor vil vi sørge for nye måder at tage imod dit barn på – aflevering af dit barn vil som udgangspunkt ske udendørs eller i et særligt afgrænset område af dagplejehjemmet. Vi opfordrer til at kun èn forældre afleverer/henter, og at søskende ikke deltager. Særligt tider, hvor der afleveres og hentes børn, vil kræve nye og faste rutiner for både dagplejeren og for jer forældre. Vi er opmærksomme på, at det kræver ekstra omsorg fra dagplejeren til dit barn, hvis mor eller far ikke kan komme med ind i dagplejen, som I plejer. 

Stort fokus på hygiejne

Der er meget konkrete krav til den daglige hygiejne omkring både børn og voksne – det er derfor nødvendigt at indlægge ekstra rutiner omkring børnene, så der bliver vasket hænder og afsprittet toiletter med videre. Dagplejeren får en ny opgave med at få børnene inddraget på en god måde, så de ikke bliver utrygge med de nye rutiner. I kan allerede nu begynde at øve jer hjemme. Der findes en lille film på sundhedsstyrelsens hjemmeside, som giver en vejledning.  https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/film_vask_haender

Nye rutiner i hverdagen

Jeres barn vil opleve at legetøjet begrænses, fordi legetøj skal afvaskes minimum to gange dagligt. Legetøj, der ikke kan vaskes, vil for en tid blive pakket væk. Børnene skal opholde sig mere udendørs, og det kræver at barnet har tøj med, som er afstemt efter dagens vejr. 

Raske børn må lege med raske børn

Sundhedsstyrelsen er meget opmærksomme på, at børn skal være børn og have lov til at lege sammen med børn. Det er dog vigtigt at alle er raske, så ingen børn må møde op med forkølelse eller hoste – derfor kan vi kun tage imod dit barn, hvis det er helt rask og symptomfri. 

Frokost og andre måltider

Vi har stort fokus på hygiejne og på at holde afstand, når børnene spiser deres mad. Børnene skal være tryg ved spise situationen og de mindste børn får den hjælp til at spise, som de plejer. 

Legestue

Legestue hver 14. dag i dagplejen vil ikke finde sted før der fra sundhedsstyrelsens side åbnes op for at flere børn/voksne kan være forsamlet. 

Til sidst har jeg et håb for jeres forståelse i denne helt særlige situation – og ikke mindst jeres opbakning til at vi sammen løfter opgaven med at få en hverdag igen. Vi vil gøre alt for at gøre jeres børn trygge, så de kommer til at trives i den nye hverdag i dagplejen. 

I kan løbende følge med i spørgsmål og svar på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside omkring genåbningen af dagtilbud.

Venlig hilsen 

Lene Stokholm 

Dagplejeleder