Laila Søgaard

Ringe

Laila Søgaard

Hverdagen

Velkommen i min dagpleje, jeg glæder mig til at møde jer.

Som dagplejer lægger jeg vægt på at barnet udvikler sig i et positivt fællesskab, med tryghed, omsorg og nærvær. For mig er det vigtigt, at dagen er tilpasset det enkelte barn, hvor de hver især bliver set og hørt som dem de er, men også i et inkluderende legemiljø for hele børnegruppen. Jeg gør meget ud af at være i øjenhøjde med børnene og italesætte ting, så vi udvikler en god dialog.

Desuden lægger jeg stor vægt på et godt forældresamarbejde med en åben dialog om jeres barn og dets udvikling.

Som en naturlig del af mit arbejde indgår dagplejens læreplaner i min dagligdag med børnene.

Dagligdagen tager ligeledes udgangspunkt i at den skal være genkendelig og tryg for det enkelte barn.

Trygge børn giver glade børn.

Hverdagens indhold kunne være en gåtur i nærmiljøet med fokus på dialog om det vi møder på vores vej. Det kunne være sang med fagter, lytte til musik samt hoppe og danse, læse og kigge i bøger, tumle og fjolle, leg med legetøj inde og ude og meget mere.

Om mig

Jeg er årgang 1971, gift med Steen som børnene også vil møde når det er muligt i hverdagen, vi har tilsammen 4 voksne børn.
Jeg har været dagplejer i Odense Kommune siden maj 1997 og er tilflytter til Ringe med opstart som dagplejer i marts 2022.

For mig er jobbet som dagplejer en livsstil som jeg brænder for.

Kurser og uddannelse

• Grunduddannelsen for dagplejere
• Kursus for erfarne dagplejere
• Førstehjælp for dagplejere
• Diverse kompetencekurser
• Pædagogiske læreplaner
• Barnets sansemotoriske udvikling
• Suppleringskursus for dagplejere, assertion, samarbejde og kommunikation.
• Samspil og relationer i pædagogisk arbejde.
• Avu-prøve i pædagogik
• Kommunikation i teams.
• Anerkendende pædagogik – om relationer og kommunikation. Børns relationer. Om relationer og læring.
• Sprogklar

Spørgsmål? Kontakt os

Laila Søgaard

Platan Allé 8

5750 Ringe