Helle Elmelund Hansen

Faaborg

Hverdagen

Jeg glæder mig til at tage imod jer og jeres lille ny i familien.

Jeg gør meget ud af at møde børnene, der hvor de er. Jeg tilrettelægger vores dag efter børnenes behov og ønsker.

Jeg vægter udelivet rigtig højt. Vi bor tæt på Sundet og Moseparken, hvor vi ofte går ture.

Vi fodrer ænderne i mosen, kigger på svanerne i Sundet og nyder naturen.

Vi er tit på biblioteket, da det er lige i nærheden. Vi benytter os at de tilbud de har bl.a. Musik og Spjæt. Vi bruger i det hele taget som en ekstra legeplads.

Vi går i heldagslegestue hver 14. dag, hvor børnene møder de andre voksne og leger med de andre børn. Derudover besøger vi ofte børnehaven.

Vi bruger stort set hele huset til dagplejebørnene, så der er rig mulighed for at lege og udfolde sig. Vi har en dejlig have med en fin legeplads med både fliser og græs - som vi bruger rigtig meget.

Derudover lægger jeg vægt på et godt forældresamarbejde, hvor vi kan have åben og ærlig dialog omkring jeres barn.

Om mig

I min dagpleje bliver I en del af vores familie, som ud over mig, der er årgang 1963, består af min mand Niels. Vi har 3 sønner - Mads fra '92, Emil fra '95 som begge er hjemmeboende samt Lasse fra '97, som bor på kollegie i Odense, hvor han læser fysik. Ud over et akvarie, har vi ingen husdyr, og vi er alle ikke-rygere.

Uddannelse og kurser

Jeg har været dagplejer siden 2001. Jeg har tidligere været ansat som forsikringsfunktionær hos Tryg-Baltica, hvor jeg var i 15 år.

Jeg har dagplejens grunduddannelse, og har deltaget i mange relevante kurser i forhold til at passe børn - ikke mindst læreplansuddannelsen, som understøtter den daglige læring.

Spørgsmål? Kontakt os

Helle Elmelund Hansen

Søtoften 17

5600 Faaborg