Hanne Beck

Kværndrup

Hverdagen

Jeg lægger stor vægt på omsorg, nærvær og at børnene får en rolig, tryg og lærerig hverdag i " hjemlige" rammer. Jeg har stor fokus på, at børnene trives i fællesskabet, og at der er plads til forskelligheder. Det skal være trygt, rart og sjovt at være her.

I mit arbejde er jeg meget anerkendende og omsorgsfuld og møder børnene i øjenhøjde.

Jeg arbejder ud fra dagplejens læreplaner og at ' børn skal have lov at være børn', derfor foregår alt læring gennem leg, opmuntring og i et tempo tilpasset det enkelte barn - dette er med til at give jeres barn den bedste forudsætning for udvikling og læring. Dagplejens læreplaner kan I læse mere om på vores hjemmeside.

Vi synger meget og læser/kigger i bøger, hvilket er med til at udvikle børnenes sprog og styrke fællesskabet.

Vi er ude og lege hver dag og bruger naturen rigtig meget. Vi går en tur i skoven med madpakker, eller en tur på sportspladsen med en bold. Andre gange nyder vi ”bare” at gå tur ud i det blå, hvor vi snakker om, alt det vi ser på vores vej. Vi hygger os også ofte hjemme, hvor børnene leger i sandkassen og legehuset, eller kører på løbecykler og motorcykler.

Vi går også på besøg hos kollegaer, så børnene lærer dem og de andre børn at kende, hvilket er med til at styrke børnenes sociale kompetencer og skabe tryghed i forhold til gæstepleje.

Børnene deltager i hverdagens små opgaver. De hjælper med at rydde op, dække bord og smøre mad. De øver sig også på selv at tage tøj på og af. Vi gør også meget ud af at hjælpe hinanden, når vi skal ud eller har været ude og lege, hvilket er med til at de bliver hjælpsomme, selvhjulpne og selvstændige børn.

Jeg lægger stor vægt på et godt forældresamarbejde med åbenhed, tillid og ærlighed, og at vi er lydhøre over for hinanden. En god dialog er forudsætningen for et godt samarbejde og er til gavn for alle parter. Vi har jo et fælles mål - nemlig jeres barns trivsel.

Om mig

Jeg er født i Grindsted i 1959 og gift med Andreas. Vi flyttede fra Jylland til Fyn i 1994. Vi har 2 voksne børn og 3 dejlige børnebørn. Jeg har været dagplejer siden 2001. 

Uddannelse og kurser

Jeg er oprindeligt uddannet sygehjælper og har arbejdet i hjemmeplejen og på Svendborg sygehus.

  • Dagplejens grundkursus
  • PGU (den pædagogiske grunduddannelse)
  • Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
  • Grundkursus i tegn og tale
  • Førstehjælp
  • Kompetenceudvikling i pædagogisk læreplansarbejde

Spørgsmål? Kontakt os

Hanne Lystlund Beck

Svendborgvej 42

5772 Kværndrup